Kvernes stavkirke, stavkirke i Averøy kommune, Møre og Romsdal, på østsiden av Averøya. Av den opprinnelige kirken er skipet bevart. Stavkirken er av Møre-typen, som er kjennetegnet av mellomstaver i langveggene og utvendige skråstøtter. Det er uvisst om kirken opprinnelig har hatt smalere korparti. Dateringen av kirken er usikker. Det laftede koret og dåpssakristiet ved skipets vestende er fra 1633. Også takrytteren og kirkens malte dekorasjoner innvendig er fra 1600-tallet.