Averøya, øy i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke; 165 km2 med rundt 5000 innbyggere (2015). Fra Averøya fører Atlanterhavstunnelen østover, under munningen av Bremsnesfjorden, til Kristiansund sentrum (5,7 km), og fra Kårvåg sørvest på øya starter Atlanterhavsveien sørvestover til Vevang på fastlandet i Eide kommune (Nasjonal turistveg); begge utgjør deler av Fv. 64 (Åndalsnes-Molde-Eide-Kristiansund).