Averøy

Averøy, kommune i Møre og Romsdal fylke, på nordmørskysten sørvest for Kristiansund, består av Averøya og et stort antall mindre øyer og holmer nordvest for denne; kommunen ligger i sin helhet på øyer. Averøya er skilt fra fastlandet og nabokommunene ved Kornstadfjorden, Kvernesfjorden og Bremsnesfjorden. Kommunen ble opprettet 1964 ved sammenslåing av tidligere Kvernes kommune og de to tidligere kommunene Kornstad og Bremsnes' deler av Averøya og de mindre øyene utenfor. Hele artikkelen