Temaside

#samer

Samisk utstyr

Terje Rakke/Visitnorway.com. Udefinert


Standard elsa laula renberg

Elsa Laula Renberg

Elsa Laula Renberg, samisk (norsk-svensk) organisasjonspioner.Laula Renberg vokste opp med foreldre som drev reindrift i grensetraktene mellom Norge og Sverige. Hun var en av få samekvinner i sin g...

fornorskingspolitikk

Forsknorskingspolitikk er en betegnelse som brukes om den offentlige politikk som norske myndigheter førte for å assimiliere samene i det norske samfunnet. I omlag 100 år (fra cirka 1850) var den o...