Samenes nasjonaldag
Barnegruppe synger under feiringen av samenes nasjonaldag i Oslo rådhus (2019).
Samenes nasjonaldag
Av /NTB.

Samenes nasjonalsang er Sámi soga lávlla, også kjent under sitt norskspråklige navn «Samefolkets sang».

Faktaboks

Også kjent som

Samefolkets sang

Sámi soga lávlla

Nasjonalsangen er ett av samenes fire offisielle nasjonalsymboler. De tre andre er samenes flagg, nasjonaldag og nasjonaljoik.

Symbolikk

Samenes nasjonalsang Sámi soga lávlla sto på første side i Sagai Muittalægje 1. april 1906.
.
Lisens: fri

Sangteksten er opprinnelig et dikt skrevet av Isak Saba (1875–1921) fra Unjárga i Øst-Finnmark. Diktet bærer tittelen Sámi soga lávlla, som i norsk oversettelse blir «sameslektens sang», og er tydelig inspirert av nasjonalsang-sjangeren. Diktet er nasjonalromantisk i stilen, og beskriver folk og land i Sápmi. Et viktig virkemiddel i teksten er alliterasjon – at ord har samme forbokstav. Diktet er opprinnelig skrevet og publisert på nordsamisk, men er senere oversatt til både andre samiske språk og majoritetsfolkenes språk.

Første linje i diktet er Guhkkin davvin Dávggáid vuolde, på norsk «langt mot nord under Dávggát I norske oversettelser av teksten blir Dávggát gjerne gjengitt som «Store bjørn» eller «Karlsvogna,» men Dávggát er egentlig et av de tradisjonelle samiske stjernebildene som ikke har noe direkte motsvar i norsk kultur. Nasjonalsangens første linje er altså litt uoversettelig, og kan dermed sies å symbolisere det særegne i samisk kultur.

Første vers tar i løpet av ni linjer lytteren med fra innlandets «vidder som brer seg ut bak vidder» (duottar leabbá duoddar duohkin) til kysten der «stålgrå nes brøyter seg ut mot det stormfulle hav» (cáhket ceakko stállenjárggat máraideaddji mearaide). Dermed forener nasjonalsangen innlandssamenes og sjøsamenes Sámieatnan («Sameland») i ett og samme vers.

Andre og tredje vers beskriver henholdsvis vinteren og innlandet, og sommeren og kysten. Dette viderefører kyst-innland dynamikken i teksten, samtidig som det også kan gjenspeile reindriftssamenes flyttemønster i Finnmark, der innlandet er vinterland og kysten er sommerland.

Fjerde vers tar for seg samenes historie og beskriver hvordan andre folkeslag har forsøkt å undertrykke dem. Verset hyller samene som «ei utholdende slekt» (sitkes sohka) og «fredens rot» (ráfi ruohtas), og vektlegger at det aldri har vært krig blant samene. Femte vers er en appell til samene om å motstå undertrykkerne og vokte på sitt gollegiella («gyldne språk»), og tiltaler samene som Beaivvi bártniid nana nálli – «Solsønnenes seige ætt» – noe som henviser til fortellinger i samisk mytologi der samene er etterkommere av solguden.

Historikk

Isak Saba
Sangteksten er opprinnelig et dikt skrevet av Isak Saba (1875–1921).
Isak Saba
Av /Isak Saba-senteret.

Sámi soga lávlla ble publisert første gang i Anders Larsens avis Sagai Muittalægje i 1906, som en del av Isak Sabas valgkamp. Læreren og fornorskingsmotstanderen Isak Saba var en av de fremste aktivistene i den første samepolitiske bevegelsen, og ble som første same valgt inn på Stortinget, på et samepolitisk og sosialistisk program. Saba var representant for Arbeiderpartiet på Stortinget i årene 1906–1912. Etter sine perioder på Stortinget viet Saba mye tid til sin pasjon for innsamling av samisk folklore og musikk.

Sabas tekst ble allerede i mellomkrigstida omtalt som samenes «nasjonalsang». Den ble ikke publisert med noter, men den har gjerne blitt sunget med en tradisjonell joikemelodi fra Várjavuonna (Varanger), Sabas hjemtrakter

I 1933 bestilte det nystiftede Lappenes Opplysningsforbund i Finland -en pro-samisk organisasjon med sterkt innslag av ikke-samiske «samevenner»- en melodi til nasjonalsangen fra den finske komponisten Uuno Klami. I 1961 skrev den norske læreren Arne Sørli, som arbeidet i Kárášjohka, en annen melodi til sangen.

I 1986 ble det vedtatt på den fellesnordiske Samekonferansen i Åre i Sverige at Sámi soga lávlla skulle være tekst til en felles nasjonalsang for samefolket. Teksten hadde ingen motkandidater, den hadde jo over lang tid vært kjent som samenes nasjonalsang, men melodien skapte mer debatt. Melodiene som ble diskutert på møtet var begge skrevet av ikke-samer, og noen holdt dette for å være upassende. Andre igjen mente at en slik holdning var rasistisk mot ikke-samer. Et tredje standpunkt var at man trengte en enklere melodi.

I 1992 vedtok Samekonferansen i Helsinki at de offisielle tonene til Samefolkets sang skulle være Arne Sørlis melodi. Det ble da henvist til at denne melodien var velkjent og velbrukt.

Bruk

Samefolkets sang brukes i dag som nasjonalsang av samer i alle land, og synges blant annet i forbindelse med feiring av Samenes nasjonaldag.

Den synges som regel på originalspråket nordsamisk, men har også blitt oversatt til mange andre språk. Oversettelser har blir gjort til blant annet sørsamisk, lulesamisk, inarisamisk, skoltesamisk, kildinsamisk, russisk, finsk, svensk og norsk. Det er vanlig at man ikke synger alle versene, men i alle fall det første.

Sangen er også anvendt i kirkelig sammenheng, da den i 2013 ble satt inn i Norsk salmebok på nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og norsk (salme nummer 758).

Sámi soga lávlla hadde allerede flere ulike melodier da den ble offisielt vedtatt som nasjonalsang, og iblant gjøres det fortsatt framføringer og innspillinger på andre melodier enn den vedtatte – deriblant den eldre joiketeksten fra Várjavuonna, nye melodier, og melodier som er skrevet til andre sanger. Det vanlige er imidlertid at den avsynges til Arne Sørlis tonesetting, som etter vedtaket i 1992 har befesta seg som sangens standardmelodi.

Tekst

Første vers av den samiske nasjonalsangen på fire språk

Den samiske nasjonalsangen, Sámi soga lávlla, er et dikt skrevet av Isak Saba i 1906. Teksten ble vedtatt som samisk nasjonalsang i 1986, melodien i 1992. Teksten er oversatt fra nordsamisk til de andre samiske språkene og er egnet for å vise forskjellene og likhetene mellom språkene.

Første vers av den samiske nasjonalsangen på fire språk

Nordsamisk

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde / sabmá suolggaid Sámieatnan. /Duottar leabbá duoddar duohkin, / jávri seabbá jávrri lahka. / Čohkat čilggiin, čorut čearuin / allánaddet almmi vuostái. / Šávvet jogat, šuvvet vuovddit, / cáhket ceakko stállenjárggat / máraideaddji mearaide.

Dálvit dáppe buolašbiekkat, / muohtaborggat meariheamit. Sámesohka sieluin mielain / eahccá datte eatnamiiddis: / Mátkkálažžii mánoheabit, / giđđudeaddji guovssahasat, / –ruoškkas, ruovggas rođuin gullo, / juhca jávrriin, jalgadasain, / geresskálla máđiid miel.

Ja go geassebeaivváš gollut / mehciid, mearaid, mearragáttiid, / golli siste guollebivdit / suilot mearain, suilot jávrriin. / Gollin čuvget čáhcelottit, / silban šovvot sámedeanut, / šelgot čuoimmit, šleđgot áirrut, / luitet albmát lávllodemiin / geavgŋáid, guoikkaid, goatniliid.

Sámeeatnan sohkagoddi / dat leat gierdan doddjokeahttá / godde čuđiid, garrugávppiid, / viehkes vearre-vearroválddiid. / Dearvva dutnje, sitkes sohka! / Dearvva dutnje, ráfi ruohtas! / Eai leat doarut dorrojuvvon, / eai leat vieljain varat vardán / sámi siivo soga sis.

Máttarádját mis leat dovle / vuoitán vearredahkkiid badjel. / Vuostálastot, vieljat, miige / sitkatvuođain soardiideamet! / Beaivvi bártniid nana nálli! / Eai du vuoitte vašálaččat, / jos fal gáhttet gollegielat, / muittát máttarmáttuid sáni: / Sámieatnan sámiide!

Norsk bokmål (gjendiktning av Jacob Børretzen)

Langt mot nord under Karlsvognen sakte stiger Samelandet: Vidde seg bak vidde strekker, sjø ved sjø hvor øyet rekker. Lier, åser, snaue rabber hever seg mot himmelbrynet. Elver bruser, skoger suser, stålgrå, steile fjell-nes skyter mot det ville hav seg ut.

Vintertid med storm og kulde, snefokk uten mål og måte. Sameslekten dog av hjertet henger med sitt hjem og yrke. For en vandrer månen skinner, nordlys flimrer, stjerner tindrer. Reingrynt høres mellom krattet, sus og brus fra sjø og slette, pulkestøy langs vintervei.

Og når sommersolen gyller fjell og skoger, hav og strender, fiskere i gullglans gynger, gynger stilt på hav og innsjø. Gyllent glinser svømmefugler og som sølv de store elver. Staker glimter, årer glitrer, Folket under sang det farer gjennom stiller, stryk og foss.

Samelandets ætt og stamme utholdt har og tålt så mangeherjingstokter, bannskaps-handler, frekke falske skattefuter. Hill deg, seige samestamme! Hill deg, fredens rot og flamme! Aldri er der kamper kjempet, aldri broder-blod har runnet i den stille sameslekt.

Våre fedre før har seiret over dem som urett øvet. La oss også motstå, brødre, dem som vil oss underkue! Solens sønners seige avkom! Aldri skal du overvinne som ditt gyldne språk du vokter, husker dine fedres tale: Sameland for samene!

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg