Lappekodisillen er navnet på et tillegg til grensetraktaten av 1751 mellom Danmark (som da inkluderte Norge) og Sverige (som da inkluderte Finnland).

Hele tittelen er: Første Codisill og Tillæg til Grændse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende, av 2. okt. 1751.

Inneholder blant annet bestemmelser om statsborgerskap, skattlegging og reindriftssamers rett til å føre reinsdyr over grensen mellom Norge og Sverige. Se riksgrensen.

Lappekodisillen har gjennom tidene vært tolket som en viktig juridisk aksept av samiske rettigheter ettersom den anerkjente samene som en egen folkegruppe. Kodisillens hovedformål var å bevare den "Lappiske Nationen", og å ordne "Lappernes sædvanlige Over-Flytninger" slik at det for fremtiden ikke skulle være " nogen Anledning til trette eller Misforstaaelser" med hensyn til flyttinger over grensen.

Anbefalt litteratur

  • Pedersen, Steinar (2006) Lappekodisillen i nord 1751–1859 : fra grenseavtale og sikring av samenes rettigheter til grensesperring og samisk ulykke. Finn boken

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av leksikonet, utgitt i 2005-2007. Artikkelen hadde ingen navngitt forfatter, men en tilknyttet fagkonsulent.

Fagkonsulent for denne artikkelen var

Publisert på nett 14.02.2009. Det er siden gjort 6 endringer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Samerett

Susann Funderud Skogvang UiT Norges arktiske universitet

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.