#Mineraler

Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som har karakteristiske fysiske egenskaper. Disse egenskapene kan for eksempel være krystallform, farge, strekfarge, glans, hardhet, spaltbarhet (kløv), brudd, densitet og optiske forhold. Praktisk talt alle bergarter, unntatt de som inneholder glass, består av mineraler. Silikatene er de mest utbredte, men oksider og sulfider spiller størst rolle som malmmineraler. De to vanligste mineraler i jordskorpen er feltspat og kvarts. På sprekker og hulrom i bergarter opptrer mineralene ofte i vakre krystaller. Det er beskrevet over 5000 forskjellige typer av mineraler. På denne temasiden har vi samlet noe av de viktigeste.