Anhydritt, fargeløst, hvitt eller svakt farget mineral med liten hardhet – mineralogi (3,5). Består av kalsiumsulfat, CaSO4, har rombisk symmetri og forekommer ofte sammen med gips og halitt (steinsalt) som avsetning fra inndampet havvann (evaporitt), av og til også på malmganger. Ved å oppta vann går anhydritt under volumøking over til gips, CaSO4·2H2O. Dette kan forårsake jordhevelse eller til og med jordskjelv. Kjent fra Strynefjellet, flere steder i de vestnorske gneisområdene, Søftestad og Sulitjelma gruver samt Svalbard.