Tigerøye, ugjennomsiktig, brungul til gulbrun smykkesten med karakteristisk bånding og silkeglans. Består av et finkornet kvartsaggregat gjennomsatt av forvitrede amfibolnåler. Er dannet ved at kvarts har erstattet en asbestaktig amfibol (krokidolitt). Der amfibolnålene er friske, er stenen blågrå og kalles da falkøye. Viktigste forekomst finnes i Sør-Afrika.