#Flyplasser

En flyplass er ikke bare et sted du reiser fra eller til – den inneholder også en mengde informasjon, funksjoner og god historie. På denne temasiden har vi samlet en oversikt over flyplasser og flystasjoner. Du finner alle de norske, men også noen av de internasjonale flyplassene nordmenn bruker mest. Nederst finner du sentrale flyplassbegreper, der du kan slå opp hva en lufthavn er, den mystiske forkortelsen «ATA», forskjellen på stamflyplass og kortbaneflyplass, forskjellen på en flystripe og en rullebane, og andre nyttige begreper.

Standard bodøap

stamflyplass

Stamflyplass er en lufthavn med lang rullebane og høy trafikk, målt i antall passasjerer og flybevegelser. Oppbyggingen av stamflyplasser i Norge startet etter andre verdenskrig. Avinor AS eier og ...