Temaside

#Flyplasser

En flyplass er ikke bare et sted du reiser fra eller til – den inneholder også en mengde informasjon, funksjoner og god historie. På denne temasiden har vi samlet en oversikt over flyplasser og flystasjoner. Du finner alle de norske, men også noen av de internasjonale flyplassene nordmenn bruker mest. Nederst finner du sentrale flyplassbegreper, der du kan slå opp hva en lufthavn er, den mystiske forkortelsen «ATA», forskjellen på stamflyplass og kortbaneflyplass, forskjellen på en flystripe og en rullebane, og andre nyttige begreper.

ATA

ATA er en internasjonal forkortelse for det engelske Actual Time of Arrival, og betyr «reell ankomsttid». Betegnelsen brukes hovedsaklig innen luftfart, men også noe benyttet i annen rutegående tra...