Berlin Brandenburg lufthavn
Berlin lufthavn, Brandenburg

Berlin Brandenburg lufthavn «Willy Brandt» er en lufthavn i Berlin som ble åpnet i 2020 etter mange års forsinkelser.

Berlin har hatt en rekke lufthavner. Som følge av byens omfattende politiske omveltninger og utfordringer opp gjennom årene, har lufthavnene i Berlin vært gjenstand for mange og lange prosesser. Spesielt byggingen av Berlin Brandenburg lufthavn har vært en langdryg prosess. Vedtak om bygging ble gjort i 1996, og det skulle gå 24 år før første fly i rute kunne ta lufthavnen i bruk. 31. oktober 2020 ble den nye hovedlufthavnen for Berlin åpnet.

Historie

Berlin Brandenburg lufthavn
.

Helt siden 1960-tallet har det eksistert ønsker og planer for å samle flytrafikken til én sentralflyplass for hele Berlin. I 1996 ble dette mer konkretisert ved planene om bygging av Berlin Brandenburg lufthavn, med tilnavnet «Willy Brandt» etter den tidligere ordføreren og forbundskansleren.

Etter Berlinmurens fall i 1989, og etter den tyske gjenforeningen i 1990, ble Berlin igjen gjort til Tysklands hovedstad. Tysklands regjering ønsket å understreke byens sterke betydning ved å bygge en stor kommersiell lufthavn. Dette hadde også bakgrunn i at de eksisterende lufthavnene Tegel, Schönefeld og Tempelhof var gamle, umoderne og sterkt overbelastet, som følge av økende passasjertall. For å sikre økonomien i planene, lanserte de flyplasskonseptet «Én lufthavn» – det vil si at den nye flyplassen skulle bli den eneste kommersielle flyplassen for Berlin og området Brandenburg. Det ble planlagt å stenge Tegel, Schönefeld og Tempelhof når den nye lufthavnen ble åpnet, i tillegg til at man skulle forby kommersiell luftfart fra andre lufthavner i Brandenburg.

2. mai 1991 ble Berlin Brandenburg Flughafen Holding GmbH (BBF) grunnlagt. Eierskapet ble delt mellom delstatene Berlin og Brandenburg (37 prosent hver) og Forbundsrepublikken Tyskland (26 prosent), og den første styrelederen i selskapet var Eberhard Diepgen, som var borgermester i Berlin.

En konseptutredning ble deretter gjennomført, for å finne best lokasjon til den nye lufthavnen. I 1996 ble det vedtatt å ende på en lokalisering i tilknytning til samme område hvor Berlin Schönefeld lufthavn lå.

5. september 2006 ble første spadetak tatt i byggingen, som skjedde på samme område som den eksisterende Berlin Schönefeld lufthavn. Den nye lufthavnen skulle stå ferdig i 2012, og skulle da erstatte både Tempelhof, Schönefeld og Tegel. En storstilt åpning ble planlagt, og 10 000 invitasjoner sendt ut, men kun fire uker før åpningen kom det kontrabeskjed; åpningen måtte utsettes med minst to måneder, som følge av at ulike prosesser ikke var ferdig. Byggingen hadde vesentlige feil, spesielt innen brannsikkerhet og evakueringsmuligheter.

Deretter fulgte en kaotisk prosess, hvor to måneder ble til mange år, og hvor åpningsdatoen ble flyttet en rekke ganger. Mye av hovedprosjektet måtte gjennomgås på nytt, og flere endringer ble iverksatt for at lufthavnen skulle få sine endelige godkjenninger.

I 2017 meddelte utbyggingsselskapet at lufthavnen kunne åpnes høsten 2020. Dette ble gjentatt av lufthavnstyret høsten 2019, da de meldte at byggingen gikk etter planen og at offisiell åpning skulle skje 31. oktober 2020.

Endelig åpning

Denne gangen holdt det stikk, og fjorten år etter byggestart ble Berlin Brandenburg lufthavn åpnet, 31. oktober 2020. Det anslås at den totale byggekostnaden for lufthavnen endte på rundt 6,5 milliarder euro.

Det var det britiske flyselskapet EasyJet som fikk æren av å gjennomføre den første offisielle flybevegelsen i rute fra den nye lufthavnen. Som følge av at Tyskland, som resten av verden, var midt i en pandemisituasjon (Covid-19), ble det denne gangen ingen stor åpningsfest.

Dedikert Willy Brandt

Willy Brandt
.

Den nye hovedlufthavnen for Berlin har fått tilnavnet «Willy Brandt», og er dedikert den tidligere statslederen. Dagen før åpning av selve lufthavnen ble «Willy Brandt Minnevegg» avduket. Denne befinner seg i ankomstseksjonen i terminal T1.

Minneveggen viser et portrett av Willy Brandt ved siden av hans berømte ord: «Hvis jeg ble bedt om å si hva, bortsett fra fred, som var viktigst for meg, ville svaret mitt være: frihet.»

Terminaler

Lufthavnen er planlagt med tre terminaler, fordelt på to lokasjoner. Terminal T1 og T2 ligger sentralt mellom rullebanene, mens terminal T5 ligger i nordenden av lufthavnområdet – dette er den tidligere «Schönefeld».

Det er terminal T1 som ble satt i drift ved åpningen i 2020, sammen med T5, som skal opprettholdes i en periode før den fases ut. Terminal T2 skal er ikke planlagt tatt i bruk før sommeren 2021.

Terminalene kan nås enkelt ved hjelp av bil eller kollektivtrafikk, og det er anlagt flytog direkte mellom Berlin sentrum og terminal T1. I tillegg anløper både lokal- og fjerntog lufthavnstasjonen.

Kapasitet

Ved åpningen hadde lufthavnen en kapasitet på 27 millioner passasjerer per år, med planer om å øke dette fra 2021. Lufthavnen vil være en av de travleste i Tyskland, med planlagt kapasitet for inntil 35 millioner reisende per år. Ifølge langtidsplanen skal lufthavnen håndtere inntil 55 millioner reisende i 2035.

Lufthavnen har to rullebaner, på henholdsvis 3 600 meter (betong) og 4 000 meter (asfalt). Lufthavnen hadde ved åpning oppstillingsplass for 85 fly, og dette skal ytterligere økes noe på sikt.

Under Covid-pandemien ble kapasiteten ved lufthavnen midlertidig redusert, for å tilpasse driften til det reduserte behovet.

Tidligere lufthavner i Berlin

Berlin lufthavn, Tegel

Berlin lufthavn, Tegel
.
Lisens: CC BY SA 3.0
Berlin-Tegel
Terminal B ved Berlin-Tegel, bygd 1965–1975. Arkitekt: Gerkan, Marg und Partner.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Berlin lufthavn, Tegel, var en sivil, internasjonal lufthavn i bydelen Tegel, cirka 15 kilometer nordvest for byens sentrum.

Lufthavnens historie strekker seg tilbake til 1906, da den åpnet primært som base for luftskip, og den hadde blant annet verdens første hangar for luftskip. Etter første verdenskrig ble området også benyttet som rakett-testingsanlegg. Lufthavnen ble i 1988 tilegnet og fikk navn etter luftfartspioneren Otto Lilienthal.

Som en følge av den sovjetiske Berlin-blokaden fra 5. august 1948 ble det anlagt en rullebane. Byggingen tok bare 90 dager, og 5. november 1948 landet det første flyet. Lufthavnen ble den første tiden utelukkende benyttet av vestlige fly og flyselskap.

Fra 2. januar 1960 startet regulær, sivil trafikk over flyplassen, med Air France som første operatør. Fire år senere startet PanAm med ruter til New York. Tidligere bruk av Berlin lufthavn, Tempelhof, var begynt å bli begrenset som følge av nye flytyper som krevde lengre rullebane enn hva Tempelhof hadde. Trafikken ble derfor gradvis flyttet til Tegel, og fra 1975 regnet man Tegel som hovedlufthavn for Vest-Berlin.

Etter Berlinmurens fall og den tyske gjenforeningen 3. oktober 1990, kunne også tyske flyselskap benytte Tegel, og Lufthansa startet sine første ruter ut fra flyplassen 28. oktober samme år.

3. oktober 2012 skulle være siste dag med flytrafikk over Tegel, da Berlin lufthavn Brandenburg opprinnelig skulle åpnes som ny hovedlufthavn. Åpningen ble imidlertid forsinket i en årrekke, men da den nye lufthavnen ble åpnet 31. oktober 2020, var det tid for at Tegel ble lagt ned. De siste årene fram til nedleggelse trafikkerte nærmere 50 ulike flyselskaper Tegel i fast rute, og 8. november 2020 tok det siste flyet av fra Tegel, på vei mot Paris. Symbolikken var tilstede, siden Air France gjennomførte både første og siste flybevegelse ved Tegel. Air France' kaptein Christophe Ruch, på siste flight ønsket sine passasjerer god tur, med følgende ord: «Mine damer og herrer, når vi nå tar av, lukker vi et kapittel med 60 år med europeisk flyplasshistorie.»

Berlin lufthavn, Schönefeld

Berlin lufthavn, Schönefeld
.
Lisens: CC BY SA 2.0

Berlin lufthavn, Schönefeld, var en sivil, internasjonal lufthavn i bydelen Schönefeld, cirka 22 kilometer sydøst for sentrum av Berlin. Flyplassen ble etablert første gang i 1934, og den er i dag inkludert i den nye Berlin Brandenburg lufthavn som Terminal T5.

Flyplassen ble først og fremst bygget for flyfabrikken Henschel, som fra midten av 1930-årene og fram til slutten av andre verdenskrig bygget cirka 14 000 fly.

I 1946 beordret Sovjetunionen etablering av sivil lufthavn i Schönefeld. Med dette ble den inntil da 800 meter betongrullebanen oppgradert til en stor lufthavn med internasjonal trafikk. I perioden hvor Berlin var delt, var Schönefeld hovedlufthavn for DDR og Øst-Berlin. Aeroflot var første ruteoperatør på lufthavnen, fra 1946. De hadde tidligere benyttet Berlin lufthavn, Johannisthal.

3. oktober 1959 landet det første jetflyet på flyplassen – en Caravelle fra SAS. Ledelsen i DDR bestemte i 1960 at flyplassen måtte moderniseres og bygges ut, som følge av forventet økt passasjertrafikk og innfasing av jetfly.

Etter gjenforeningen av Tyskland i 1990 møtte lufthavnen en nedgang i trafikken. Dels skyldtes dette at det statlige flyselskapet Interflug opphørte i 1991, og dels at flere flyselskap valgte å flytte sin trafikk over til Tegel.

Lufthavnen betjente mange internasjonale ruter, og Schönefeld var mest brukt av lavprisselskapene, som Ryanair og EasyJet.

25. oktober 2020, seks dager før den nye Berlin Brandenburg lufthavn åpnet, ble Schönefeldt omgjort til Terminal 5, som en del av den nye lufthavnen. Denne delen skal være operativ en periode, men planen er at den skal stenges etter hvert. Når det skjer, er imidlertid ikke avgjort.

Tempelhof lufthavn

Berlin lufthavn, Tempelhof
.

Bydelen Tempelhof ligger syd i bykjernen av Berlin, og området har vært i bruk som paradeområde siden tidlig på 1700-tallet.

I 1909 ble de første flyoppvisningene gjennomført i Tempelhof, av Armand Zipfel og Orville Wright. Dette ga spiren til at man begynte å se på om Tempelhof var egnet til å legge en flyplass. I 1923 ga det tyske transportministeriet klarsignal til bygging av Tempelhof lufthavn, og tre år senere ble flyselskapet Lufthansa etablert, og da med base på lufthavnen.

Etter andre verdenskrig og delingen av Berlin, var Tempelhof plassert i den vestlige delen, og utgjorde en viktig rolle i transport av mat og andre forsyninger til befolkningen under Berlinblokkaden i 1948/1949.

Tempelhof ble den første lufthavnen med underjordisk jernbanestasjon.

Siste fly tok av fra Tempelhof 30. oktober 2008, og med dette gikk en av verdens lengst operative lufthavner inn i historien.

Staaken lufthavn

Lufthavnen Staaken lå helt vest i Berlin i området Brunsbütteler og ble åpnet i 1915 – hovedsakelig med formål å være testområde for fabrikken som lagde Zeppelin (luftskip). Fra 1920 ble området omregulert til å bli en av de første kommersielle lufthavnene i Tyskland, og var også vesentlig i etableringen av flyselskapet Lufthansa i 1926, sammen med Tempelhof.

Ut fra trafikken som ble gjennomført, dels av ordinære ruter og dels fabrikktesting, var Staaken en av Europas største flyplasser fra midten av 1930-tallet. Den ble også benyttet av Reichswehr og Wehrmacht til å utvikle og teste militær luftfartsteknologi, skjult for omverdenen under påskudd av å være ordinær sivil trafikk.

Imidlertid var det Tempelhof som etter hvert tok over det meste av passasjertrafikken. Det meste av flyoperasjoner ble stengt i 1948, og i 1953 ble Staaken stengt for godt.

Gatow lufthavn

Opprinnelig var området ved Hohengatowfjellet i området Spandau, vest i Berlin, brukt som seilflyplass fra cirka 1925, men i 1935 ble Gatow militære flyplass opprettet.

Flyplassen ble benyttet fram til 30. juni 1994, og i dag inneholder det det militærhistoriske museumet til Bundeswehr.

26. april 1945 ble flyplassen okkupert av den røde armé, som brukte den til stasjonering av angrepsfly, jagerfly og fraktfly. I henhold til Yalta-avtalen overleverte de sovjetiske troppene flyplassen til Royal Air Force (RAF) 2. juli samme år, og RAF etablerte seg med RAF Gatow.

Under Berlinblokaden hadde Gatow en viktig forsyningsrolle for Vest-Berlin. 28. juni 1948 landet Berlin Airlift med det første transportflyet, og etter kort tid ble godsmengden målt til cirka 1000 tonn per dag.

I perioden etter andre verdenskrig ble flyplassen også benyttet som sivil lufthavn, med flyselskapet BEA, som startet sin sivile trafikk til Tyskland i 1946. Fra cirka 1950 ble det meste av trafikken flyttet til Tempelhof, men utenlandske ledere på statsbesøk benyttet fortsatt Gatow til sin trafikk.

Royal Air Force trakk seg ut av Berlin i 1994, og samtidig ble flyplassen i Gatow lagt ned.

Johannisthal lufthavn

Verdens nest eldste flyplass ble anlagt sydøst i Berlin 26. september 1909, og den ble med det Tysklands første kommersielle flyplass.

Johannisthal er også kjent for å ha vært hjemmebase for en av verdens første kvinnelige piloter, Amelie Beese. Til tross for at det ikke var noen som ønsket å lære henne å fly, tekniske utfordringer og sabotasje mot flyene hun skulle bruke, så endte hun opp med flysertifikat – tildelt på hennes egen 25-årsdag, 13. september 1911.

Da Tempelhof åpnet i 1923, overtok denne den sivile delen av trafikken. Johannisthal ble dermed en viktig militær brikke under oppbyggingen av Wehrmacht frem mot andre verdenskrig. Lufthavnen ble holdt operativ i ordinær drift fram til 1952, men hadde fortsatt noe aktivitet helt fram til 1995, da den ble offisielt nedlagt etter en flyoppvisning der et fly styrtet og begge pilotene døde.

I dag er området ombygget, og det er en vesentlig leverandør av utvikling innen vitenskap og teknologi i Tyskland.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg