Flystasjon, område hvor militære flyavdelinger er stasjonert. Består av flyplass med start- og landingsbaner, forbindelses(takse-)baner, verksteder for reparasjoner og vedlikehold av flyene, hangarer, forlegningsrom, kontrolltårn, lager for ammunisjon, drivstoffer m.m.