Interesseorganisasjoner er en fellesbetegnelse på en rekke ulike typer organisasjoner som arbeider for sine medlemmers interesser. En del av dem, som fagforbund og næringsorganisasjoner, har blant annet til formål å arbeide for medlemmenes økonomiske interesser. Huseiernes Landsforbund og Norsk Elbilforening er andre eksempler på organisasjoner som er basert på medlemmenes økonomiske egeninteresser.Innenfor helsesektoren finner vi en rekke interesseorganisasjoner av ikke-kommersiell art som blant annet arbeider for spesielle pasientgrupper. Hele artikkelen

Ny artikkel