Interesseorganisasjoner

Interesseorganisasjoner har til formål å arbeide for egne medlemmers interesser, særlig i arbeidsforhold eller næring. Arbeidstagerorganisasjon er et eksempel på en interesseorganisasjon.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Olav Garvik

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 107 artikler: