En velforening er en forening som fremmer et allmennyttig tiltak eller trivselstiltak innenfor et lokalt bosetningsområde. Det kan for eksempel gjelde lekeplasser, vei og trafikk, vann, kloakk, belysning eller parkanlegg. En del velforeninger har også velhus som brukes til felles arrangementer i lokalmiljøet og som beboere i området kan leie.