Kvinne- og familielag ble tidligere kalt husmorlag. Det er lokale grupper som er tilsluttet Norges Kvinne- og Familieforbund.