Round Table er en upolitisk organisasjon for menn mellom 18 og 40 år fra forskjellige yrker. Den første Round Table-klubb ble stiftet i Storbritannia i 1927. Organisasjonen har mange trekk felles med Rotary. Round Table driver en utstrakt sosial virksomhet, og er utbredt i de vesteuropeiske land og i engelsktalende land i Asia og Afrika, men særlig i Storbritannia. Round Table International er fra 1961 slått sammen med World Council of Young Men's Service Clubs. Klubbene er sammensluttet i nasjonale organisasjoner. I Norge ble den første Round Table-klubb stiftet i Bergen i 1947.