paraplyorganisasjon

Artikkelstart

Paraplyorganisasjon er en organisasjon som består av flere selvstendige organisasjoner. Paraplyorganisasjonene og deres medlemsorganisasjoner er vanligvis enten foreninger eller stiftelser.

Faktaboks

Etymologi
fra engelsk umbrella organization

Paraplyorganisasjoner kan være opprettet ad hoc for å arbeide for et bestemt formål i en avgrenset tidsperiode, eller være av varig karakter. Paraplyorganisasjoner samler som regel beslektede organisasjoner under seg og ivaretar deres felles interesser. Noen paraplyorganisasjoner er likevel felles talerør i bestemte saker for organisasjoner som ellers har høyst ulike formål. Én organisasjon kan tilhøre flere paraplyorganisasjoner.

Oppgaver

Paraplyorganisasjonene har blant annet som oppgave å føre dialog med sentrale myndigheter om fordeling av offentlige tilskudd. Paraplyorganisasjoner uttaler seg også i offentlige høringer. Dessuten medvirker de ofte når medlemmer av statlige råd og utvalg oppnevnes.

Frivillig sektor

Det er fremfor alt innenfor frivillig sektor vi finner mange paraplyorganisasjoner. Frivillighet Norge, som omfatter rundt 300 selvstendige landsdekkende organisasjoner, spiller her en sentral rolle.

På tilsvarende måte er for eksempel over 50 idrettsorganisasjoner (særforbund) samlet i Norges idrettsforbund. I helse- og sosialsektoren finner vi blant annet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon som består av mer enn 80 medlemsorganisasjoner.

Tro og livssyn

livssynsområdet er Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn paraplyorganisasjon for blant annet Den norske kirke, Den katolske kirke, Det Mosaiske Trossamfund, Buddhistforbundet og Muslimsk Dialognettverk Norge. Flere av disse er tilsluttet andre paraplyorganisasjoner. Den norske kirke og Den katolske kirke er for eksempel tilsluttet Norges Kristne Råd.

Arbeidslivet

På arbeidslivsområdet finner vi en noe annen type paraplyorganisasjoner som spiller en sentral rolle ved tarifforhandlinger. De omtales også som hovedorganisasjoner. KS, som omfavner kommunene og fylkeskommunene, er landets største arbeidsgiverorganisasjon. NHO er overbygning for selvstendige næringsorganisasjoner på arbeidsgiversiden og har tilsvarende funksjon som KS ved tariffoppgjørene. På arbeidstakersiden er den største hovedorganisasjonen, LO, paraplyorganisasjon for 26 forbund som for eksempel Fagforbundet og Fellesforbundet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg