Norsk Polarklubb, forening stiftet 1933, arbeider for å fremme kjennskapet til og interessen for polarstrøkene. Hovedsete i Oslo.