I Norge er det etablert en rekke offentlige og private organisasjoner og virksomheter for å bekjempe vold i ulike sammenhenger, blant annet voldtekt, rasistisk vold, vold i familier og andre nære relasjoner. Det drives også utstrakt forskning om vold.

Ungdom mot Vold er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for å stoppe, redusere og forebygge vold, mobbing, narkotika, rasisme, fordommer og kriminalitet. Dette skal skje i samarbeid med voldsofre, voldsutøvere, myndigheter, organisasjoner, stiftelser og myndighetene.

Krisesentersekretariatet er en paraplyorganisasjon for landets krisesentre. Sekretariatet utarbeider statistikk, driver informasjonsarbeid og påvirker lovgivningsarbeid og rettspraksis. Krisesentrene gir råd, støtte og rettledning til personer som har vært utsatt for mishandling, overgrep eller vold i hjemmet. I tillegg tilbyr de midlertidig opphold til ofre og deres barn.

I Norge er det to ressurssentre for voldtatte (DIXI ressurssenter), lokalisert i Oslo og Stavanger. Voldtektssentrene gir råd, støtte og rettledning til personer som har vært utsatt for voldtekt, og tilbyr blant annet deltakelse i selvhjelpsgrupper. I tillegg finnes det nitten voldtektsmottak i Norge.

Alternativ til vold (ATV) er en privat stiftelse med behandlings- og kompetansesenter med særlig vekt på vold i nære relasjoner. ATV ble stiftet i 1987 som det første behandlingstilbudet i Europa til menn som er voldelige mot samlivspartner.

Amnesty International arbeider med å fremskaffe fakta om menneskerettighetsbrudd og overgrep. Resultatet av etterforskningen offentliggjøres jevnlig i rapporter. På bakgrunn av innsamlede fakta om enkeltpersoner, land eller tema, mobiliserer Amnesty International medlemmer og støttespillere til verdensomspennende og målrettede aksjoner og kampanjer.

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Det behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling. I 2019 kom det 5061 søknader om voldsoffererstatning, og 49 prosent ble innvilget. 270 millioner kroner ble utbetalt i erstatning til voldsofre.

I 2004 ble det opprettet et eget forskningssenter om vold, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Senteret skal blant annet styrke kunnskapen og kompetansen om vold og overgrep.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg