Avholdsfolkets Landsråd ble opprettet i 1895, men erstattet av Actis i 2003.