Norsk senter for informasjonssikring

Artikkelstart

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet i det norske samfunnet. Den ble stiftet 2. februar 2010, men var først etablert som et prosjekt i 2002. NTNU og Total Innovation AS er eiere. Administrerende direktør fra 2020 er Lars-Henrik Gundersen.

Faktaboks

Også kjent som
NorSIS

Målgrupper

Formålet til NorSIS er, ifølge vedtektene, å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppenes hverdag. Dette skal oppnås gjennom bevisstgjøring om trusler og sårbarheter, opplysning om konkrete tiltak og påvirkning til gode holdninger. Senterets definerte hovedmålgruppe er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Aktiviteten er særlig rettet mot små og mellomstore private virksomheter og kommunesektoren, så vel som allmennheten.

Nettverksbygger

NorSIS legger særlig vekt på å samle, systematisere og spre kunnskap om cybertrusler for å skape bevissthet om datasikkerhet. Senteret opptrer som en uavhengig ekspertorganisasjon og folkeopplyser, og virker som en nettverksbygger og tilrettelegger av møteplasser for aktører i offentlig, privat og frivillig sektor. Det legges særlig vekt på å fremme offentlig–privat samarbeid for å oppnå cybersikkerhet.

NorSIS definerer digital trygghet for innbyggere og virksomheter som sitt hovedmål. Senteret legger vekt på opplevd trygghet som en forutsetning for fortsatt digitalisering, som igjen er en driver av økonomisk utvikling, og dermed for verdiskaping og velferd.

Internasjonalt samarbeid

En stor del av virksomheten består i å gi råd og veiledning. Det største enkeltstående tiltaket er den årlige Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. NorSIS står også bak nett-tjenestene slettmeg.no og idtyveri.info, og står – i samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) – for driften av nettvett.no. NorSIS samarbeider også med flere internasjonale aktører innen informasjonssikkerhet.

Historien

NorSIS ble opprinnelig opprettet som Senter for informasjonssikring (SIS), 1. april 2002. Det ble startet som et treårig prøveprosjekt, i tråd med anbefalinger gitt av Sårbarhetsutvalget, ledet av Kåre Willoch. Prosjektet var tilknyttet SINTEF, med UNINETT og Institutt for telematikk ved NTNU som øvrige deltakere. Det ble igangsatt på initiativ fra Nærings- og handelsdepartementet som en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i samfunnet.

I 2006 ble senteret reetablert av regjeringen, med sitt nåværende navn, som det nasjonale kontaktpunktet for informasjonssikkerhet for små og mellomstore bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Samtidig ble NorCERT (Norwegian Computer Emergency Response Team) etablert som Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon, under NSM. Etableringen av NorSIS og NorCERT ble av regjeringen presentert som en samlet satsing.

Senteret ble flyttet fra Trondheim og etablert på permanent basis, med sitt nåværende navn, fra 1. januar 2006. NorSIS ble lokalisert ved og drevet av Gjøvik kunnskapspark. I 2015 flyttet NorSIS inn i lokaler ved Høgskolen i Gjøvik (fra 2016: NTNU i Gjøvik).

Statlig støtte

Senteret har fra starten mottatt økonomisk støtte fra regjeringen, og er blitt en definert del av myndighetenes nasjonale satsing på informasjonssikkerhet. Den statlige delfinansieringen skjer fra 2013 gjennom Justis- og beredskapsdepartementet, da dette fikk overført ansvaret for samordning av forebyggende IKT-sikkerhet i sivil sektor fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Øvrig finansiering av virksomheten til NorSIS skjer gjennom prosjekter og samarbeid med andre aktører, både offentlige og private.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg