Norsk Forum for Ytringsfrihet, norsk uavhengig samarbeidsorgan 1995–2001 for organisasjoner som arbeider for ytringsfrihet. Fundamentet for NFYs arbeid var artikkel 19 i FNs erklæring av 1948 om universelle rettigheter. NFY var fra 1996 medlem av Utenriksdepartementets rådgivende utvalg for menneskerettigheter. Ved nedleggelsen var forumet samarbeidsorgan for 18 medlemsorganisasjoner og hadde i tillegg 20 organisasjoner, forlag, høyskoler og institusjoner som støttemedlemmer.