Kjernekjemi

Kjernekjemi er den delen av kjemien som omhandler radioaktive atomer. Betegnelsen radiokjemi benyttes også om de deler av feltet som beskjeftiger seg med bruk av radioaktivitet til å løse kjemiske problemstillinger og de deler som dreier seg om kjemiske egenskaper hos grunnstoffer som bare forekommer på radioaktiv form.Grensen for hva som kalles radiokjemi er flytende. Hele artikkelen

Ny artikkel