Kjernekjemi er den delen av kjemien som omhandler radioaktive atomer. Betegnelsen radiokjemi benyttes også om de deler av feltet som beskjeftiger seg med bruk av radioaktivitet til å løse kjemiske problemstillinger og de deler som dreier seg om kjemiske egenskaper hos grunnstoffer som bare forekommer på radioaktiv form.Grensen for hva som kalles radiokjemi er flytende. Hele artikkelen