Gammateller, instrument brukt til påvisning av gammastråling og telling av gammakvanter. For påvisning av stråling kan en enkel Geiger-Müller-teller andvendes. Til mer detaljerte undersøkelser av gammakvantenes energi, brukes scintillasjons- eller halvleder detektorer.