Radiokjemi er en gren av kjemien som vanligvis kalles kjernekjemi.