Ionemikrosonde, type massespektrometer for bestemmelse av isotopsammensetningen i små mengder prøvemateriale. Man benytter en smal stråle av høyenergetiske ioner for å ekstrahere og ionisere nuklider i et lite område på overflaten av prøven. Sekundærstrålen fra dette området blir akselerert i massespektrometerets analysator, og man får nøyaktig bestemt isotopsammensetningen.