Ratemeter, apparat som viser gjennomsnittsverdien av en størrelse i et valgt tidsrom. Brukes bl.a. for å varsle når det radioaktive strålingsnivå i et laboratorium overskrider en viss verdi.