Separasjonsenergi er i kjernekjemien den energimengden som skal til for at et nukleon skal frigjøres fra atomkjernen. Det tilsvarer ionisasjonsenergi for elektroner i atomer.