Fotoemisjon er det at det sendes ut elektroner fra overflaten av et stoff når den belyses. Se fotoelektrisk effekt.