Tracerteknikk, sporteknikk, bruk av sporstoffer, tracere, for å studere kjemiske reaksjoner eller biologiske prosesser. Teknikken ble første gang brukt i 1913.