Magiske tall, det antall partikler i et system som gir spesielt stabile forhold. For elektronene i atomet er de magiske elektrontall 2, 10, 18, 36, 54, 80 og 86. Grunnstoffer med dette antallet elektroner (bortsett fra tilfellet 80) har mange felles egenskaper og vil ligge i samme gruppe, gruppe 18 (edelgassene), i grunnstoffenes periodesystem. De like egenskapene skyldes at elektronene arrangerer seg i skall og underskall som har spesiell stabilitet når de er fylt opp av elektroner. Atomkjernen viser også slike skalleffekter, og de magiske tall for antall nøytroner (eller protoner) i atomkjernen er 2, 8, 20, 28, 50, 82 og 126. De magiske tall kan beskrives ved såkalte skallmodeller.