Protonsynkrotron, synkrotron beregnet for akselerasjon av protoner til meget høy energi, over 1 GeV (gigaelektronvolt). Se akselerator.