Deuteron, (av deutero-), kjernen i deuteriumatomet, består av et proton og et nøytron. Den betegnes vanligvis med symbolet d, mens deuterium betegnes med D. Deuteron er den enklest sammensatte atomkjernen, og studiet av deuteronets egenskaper har bidratt sterkt til forståelsen av kreftene som holder atomkjernen sammen. Deuteroner er utgangsmateriale for frigjøring av energi ved fusjon. I kjernefysisk forskning anvendes deuteroner som prosjektiler for å frembringe kjernereaksjoner.