Tellerør, gassfylt rør som brukes for å påvise ioniserende stråling, vanligvis det samme som Geiger–Müller-rør (se Geiger–Müller-teller), kan også være rør for proporsjonalteller.