I kjernekjemien betegner transient likevekt likevekten mellom en radioaktiv modernuklide og dens radioaktive datternuklide når de to nuklidene har halveringstid av samme størrelsesorden, og datternuklidens halveringstid er noe kortere enn modernuklidens.