Dosemetri, måling av stråledoser, se dose (absorbert (strålings)dose). Omfatter undersøkelser av hvordan ladede partikler, nøytroner og røntgen- og gammastråling avgir energi når strålingen stoppes eller absorberes i materien, og hvilken sammenheng det er mellom strålingens egenskaper og dens fysiske, kjemiske og biologiske virkninger.