Radio-elementer er det samme som radioaktive grunnstoffer.