Aktiveringsanalyse, kjernekjemisk analysemetode for kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av grunnstoffer. Prøven som skal analyseres blir bestrålt med nøytroner i en kjernereaktor eller med protoner i en akselerator. Bestrålingen fører til dannelse av radioaktive nuklider, og mengden av disse bestemmes ved at den strålingen de sender ut måles. Metoden er ikke generell, men avhenger av egenskapene hos de aktuelle grunnstoffenes kjerner. I de tilfeller den kan brukes er metoden svært følsom og egnet til å bestemme svært små mengder. Se også nøytronaktiveringsanalyse.