Radioindikator er innen kjernekjemi og kjernefysikk det samme som en tracerisotop.