Emanometer er et instrument for å bestemme mengden av radioaktiv gass, spesielt radon, i luft.