Kjerneteknisk ordbok, ordbok som ble utgitt av Rådet for teknisk terminologi (RTT) i 1967. Boken gir korte definisjoner på de mest generelle begrepene innen kjernefysikk og kjernekjemi og inneholder både en norsk, engelsk, fransk, tysk og svensk ordliste.