Tracerkjemi, den delen av kjernekjemien som beskjeftiger seg med tracerteknikk. Omfatter tillagning av preparater, studier av kjemisk reaksjonsforløp m.m. Se også sporstoffer og radioaktivitet.