Q-verdi i stråleforskning er det antall spesifiserte prosesser eller produkter som ioniserende stråling frembringer i et stoff per 100 eV absorbert stråleenergi.