Transmutasjon er i kjernekjemien det samme som grunnstoffomdanning, altså enten fusjon eller fisjon. Se også radioaktivitet.