Tektonikk og strukturgeologi

Tektonikk, læren om jordskorpens strukturelle oppbygning, dannelse, deformasjon og historiske utvikling. De viktigste tektoniske prosesser er foldning og forkastning. Se også platetektonikk. . Hele artikkelen