Synorogen, om bergart som er dannet i en periode med fjellkjedefoldning (orogenese), eller om en geologisk prosess som foregår under slike forhold.