Prekambriske skjold, stabile deler av den kontinentale jordskorpen som ble dannet i prekambrium. Relativt lavtliggende, omfatter det kanadiske, brasilianske, baltiske, sibirske, afrikanske, indiske og australske skjold.