Havbunnsspredning, dannelse av marin jordskorpe på jordplategrenser. Jordskorpe under verdenshavene dannes av vulkansk materiale som strømmer opp fra mantelen gjennom sprekker langs midthavsrygger. Teorien om havbunnsspredning ble lansert av H. Hess og R. S Dietz 1960-62. Les mer under Jorden - global geologi og platetektonikk.