Subduksjon, neddykking av én jordplate under en annen, se platetektonikk.