Russiske plattform, et stort resistensområde som avgrenses av Uralfjellene i øst, den kaledonske fjellkjede i nord og nordvest, det dansk-polske basseng og de alpine foldesoner i sørvest og sør. Området er dekket av flattliggende sedimenter, bortsett fra i den nordvestlige del, Fennoskandia.